INSURANCE TECH OPROGRAMOWANIE DLA UBEZPIECZYCIELI

Nasze długoletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania dla ubezpieczycieli, w powiązaniu z doświadczeniem zarządu wyniesionym z najwyższych szczebli firm ubezpieczeniowych, zaowocowało powstaniem rozwiązania ISA (Insurance & Surety Administration) przeznaczonego dla małych i średnich ubezpieczycieli. 

ISA składa się z generycznych modułów, które pokrywają wszystkie obszary działalności firmy ubezpieczeniowej:

 • Polisy
 • Szkody
 • Broker/Agent/Sprzedawca – zarządzanie warunkami współpracy i portfelem
 • Umowy reasekuracyjne
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Gwarancje ubezpieczeniowe
 • Limity, informacje, ratingi (LIR) – wydzielony moduł dla ubezpieczycieli należności i gwarancji ubezpieczeniowych
 • Raporty
 • Zadania/Workflow
 • Portal dla klientów i brokerów

Każdy moduł budowany jest z elementów, które odpowiadają profilowi i produktom oferowanym przez ubezpieczyciela. Z tych samych elementów jak z klocków można zbudować rozwiązanie IT dla niemal każdego ubezpieczyciela. ISA może zostać wdrożona w całości i zintegrowana z systemami pomocniczymi (finansowo-księgowy, zarządzanie dokumentami, hurtownia danych itp.) lub poszczególne moduły mogą zostać zintegrowane z istniejącymi systemami biznesowymi. Najmocniejszą stroną ISA jest elastyczność i szybkość implementacji. ISA jest wieloproduktowa, wielowalutowa, wielojęzykowa i wielopodatkowa. Jedna instancja systemu może obsługiwać operacje ubezpieczyciela rozsiane po kilkudziesięciu krajach. ISA dzięki swojej elastyczności i konstrukcji może być również używana przez brokerów do zarządzania portfelem i wsparcia klientów. 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Jackiem Stawickim E: stawicki@accuratus-software.pl M: +48 609 37 57 86.

DYSTRYBUCJA TREŚCI MULTIMEDIALNYCH

SpreAD – innowacyjny system Digital Signage, zaprojektowany przez inżynierów firmy Accuratus – lidera najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych. Dynamiczne medium otwierające nieograniczone możliwości przekazu informacji, reklamy, promocji, rozrywki. Jest doskonałą formą komunikacji między nadawcą a odbiorcą/klientem. To komplet narzędzi niezbędnych do budowy nowoczesnych kanałów komunikacji multimedialnej, prezentujących treść audio i wideo poprzez sieć nośników multimedialnych tj. ekranów LED/LCD, ścian wideo, kiosków interaktywnych,  audio.

Podstawowa funkcjonalność:

 • Dowolna ilość obszarów z możliwością jednoczesnego wyświetlania wielu typów plików

 • Pełna kontrola nad odtwarzanym materiałem dzięki linii czasu

 • Obsługa przesuwanego paska tekstowego/RSS

 • Transmisja na żywo (streaming)

 • Funkcjonalność infokiosku lub sklepu interaktywnego

 • Integracja z mediami społecznościowymi (Tweeter, Instagram, Facebook)

 • Możliwość tworzenia prezentacji interaktywnych

Zapewniamy również:

 • Dostawę systemu wraz z najlepiej dobranym sprzętem oraz utrzymanie systemu

 • Bieżące monitorowanie działania systemu

 • Serwis w miejscu instalacji w celu zminimalizowania czasu przestoju systemu

 • Sprzęt zastępczy na czas naprawy

 • Szczegółowe raporty/statystyki

 • Kompletny system Digital Signage z długookresowym wsparciem, możliwością rozszerzenia funkcjonalności.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Jackiem Stawickim E: stawicki@accuratus-software.pl M: +48 609 37 57 86.

OPROGRAMOWANIE NA ZAMÓWIENIE

Celem strategicznym firmy Accuratus jest tworzenie i dostarczanie najwyższej jakości oprogramowania. Świadczone przez nas usługi prowadzą do uzyskania odpowiedniej wydajności systemów oraz niezwykle istotnej w realiach finansowych racjonalizacji kosztów. Zespół Accuratus składa się z doświadczonych projektantów-programistów posiadających wieloletnią praktykę w tworzeniu oraz budowaniu zaawansowanych systemów bazodanowych. Nawiązując do misji firmy, nasi specjaliści stosują światowe rozwiązania i standardy modelowania projektów oraz zarządzania nimi. Wyróżnia nas także stricte indywidualne podejście do Klienta, co w praktyce oznacza tworzenie i komponowanie oryginalnego oprogramowania na zamówienie. Cechuje nas wszechstronność. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas pracy przy projektach w Polsce i zagranicą, jesteśmy w stanie nie tylko zidentyfikować konkretne potrzeby, ale także w odpowiedzi na nie stworzyć rozwiązania na miarę. Nasi specjaliści uczestniczą w wielu projektach informatycznych tworzonych zarówno dla potrzeb małego i dużego biznesu, jak i organów administracji publicznej. Nasze techniki projektowania, tworzenia oraz dokumentowania aplikacji są gwarantem ciągłości i jakości obsługi.

Realizowane przez Accuratus usługi to m.in.:

 • Doradztwo informatyczne.

 • Outsourcing programistyczny, czyli usługi programistyczne oparte na dedykowanych rozwiązania.

 • Tworzenie oraz wdrażanie systemów CRM przeznaczonych do zarządzania relacjami z klientem.

 • Implementowanie systemów Analityki Biznesowej typu Business Inteligence, oraz systemów Zaawansowanego Zarządzania Zasobami – ERP.

 • Wdrożenia systemów Workflow.

 • Systemy do analizy danych biznesowych on-line oparte na bazie danych postgress oraz technologii J2EE2.

 • Systemy fakturowania oraz zarządzania dokumentami.

 • Tworzenie oraz dostarczanie systemów archiwizacji danych.

 • Wykonywanie projektów oraz budowa serwerowni „pod klucz“.

 • Wirtualizacje, migracje, upgrade’y.

 • Integracja systemów.

Aby dowiedzieć się więcej na temat oferowanych przez nas usług prosimy o kontakt z Jackiem Stawickim E: stawicki@accuratus-software.pl M: +48 609 37 57 86.